Get Adobe Flash player
      Trang chủ >Tin tức sự kiện>Chi tiết
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VII NĂM 2014- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

Vào ngày 08 tháng 04 năm 2014 Đại hội đồng cổ đông- Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Số 18.3 được tiến hành tại Hội trường trụ sở Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Số 18.3- Thị trấn Bần Yên Nhân- Mỹ Hào- Hưng Yên.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng với tinh thần và nghi thức của Đại hội
Quy trình diễn ra đại hội được tổ chức như sau:

Phần I: NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1-Khai mạc đại hội

2-Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ Đông

3-Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm phiếu và Thư ký đại hội

4-Thông qua quy chế làm việc và nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội

Phần II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1.Báo cáo kết quả SXKD và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014

2.Nội dung các tờ trình

Phần III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Phần IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014Ban kiểm soát công ty đang báo cáo trước đại hội về tình hình tài chính trong năm 2013
và kế hoạch kiểm soát trong năm 2014, bà Thân Thị Len - thành viên ban kiểm soát, cổ đông công ty.Ban quản trị công ty và Đc Phạm Văn Nhạ chụp ảnh kỷ niệm trong đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2014 trước khi chia tay Đc Phạm Văn Nhạ.


Ban quản trị vàcác cổ đông công ty Licogi 18.3 trong buổi lễ chào cờ
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014Ban quản trị và các đại biểu cổ đông về tham dự buổi đại hội
đang làm việc một cách nghiêm túc, khẩn trương và sôi nổi.Ban thư ký đại hội đồng cổ đông năm 2014 gồm Đc Bùi Công Phách - Phó giám đốc công ty,
cổ đông công ty, ĐC Nguyễn Như Cường - Phó phòng kinh tế kỹ thuật, Cổ đông công ty.


ĐC Đặng Văn Hòa - Uỷ viên hội đồng quản trị Công ty đang báo cáo tình hình công tác
của hội đồng quản trị trong năm 2013


Đc Đặng Văn Hòa-Uỷ viên hội đồng quản trị - Phó giám đốc công ty
giới thiệu ban quản trị lên điều khiển cuộc họp

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014 (download tại đây)

host account

Số lượt đọc: 693 Đánh giá: Đánh dấu tin này: In tin này:

Hỗ trợ trực tuyếnCopyright 2011 Incotec .,Jsc