Get Adobe Flash player
      Trang chủ >Tin tức sự kiện>Chi tiết
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3 NĂM 2015

Ngày 16/04/2015 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại trụ sở công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18.3

Toàn cảnh đại hội

Tham dự đại hội có đồng chí Đặng Văn Giang- Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ công ty CP Đầu tư và Xây Dựng số 18

Đồng chí Đào Đình Chiến- Phó TGĐ công ty CP Đầu tư và Xây Dựng số 18

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Xinh- Trưởng ban Kiểm soát HĐQT

Cùng toàn bộ cổ đông công ty CP đầu tư và xây dựng số 18.3

Đại Hội Bắt đầu lúc14h. Đồng chí Đặng Văn Hòa- PGĐ Licog 18.3-Thành viên HĐQT lên tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch,Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại Hội

ĐC Đặng Văn Hòa- PGĐ Licogi 18.3, Thành viên HĐQT khai mạc đại hội

Tiếp theo, Đồng chí Lưu Tuấn Khanh- Giám Đốc Licogi 18.3, Thành viên HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của công ty và HĐQT .Đồng chí Lưu Tuấn Khanh- Giám đốc Licogi 18.3

Năm vừa qua tổng doanh thu và thu nhập của công ty đạt 326.682.797.436 VNĐ. Trừ tổng chi phí là 323.383.745.296 VNĐ chúng ta có lợi nhuận kế toán trước thuế là 3.299.052.140 VNĐ. Lợi nhuận sau thuế là 2.502.497.155 ( Thuế TNDN 22%). Số tiền cổ tức mà các cổ đông nhận được là 13.5% tăng 1% so với dự kiến năm 2014 (12.5%).


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Xinh- Trưởng ban kiểm soát báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2014.

Mặc dù doanh thu và sản lượng vượt chỉ tiêu đề ra nhưng đó cũng là yếu tố làm nợ vay Ngân hàng chưa giảm do nhu cầu lưu động vốn lớn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ngoài lĩnh vực xây lắp 18.3 đã bắt đầu chuyển sang lĩnh vực đầu tư và chính thức “đi bằng 2 chân”- theo lời đồng chí Đặng Văn Giang- Chủ tịch HĐQT, TGĐ Licogi 18. Dù trước mắt còn nhiều khó khăn thử thách, chưa lường trước được nhưng vướng đến đâu ta gỡ đến đó, không làm thì không thể biết được – Đồng chí Đặng Văn Giang nhấn mạnh.

Đồng chí Đặng Văn Giang –Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty Licogi 18 chủ chì buổi lễ

Tiếp theo chương trình là ý kiến tham luận của các cổ đông.

Đồng chí Đặng Văn Hòa- Thành viên Ban quản trị lên tham luận ý kiến về việc giao khoán khối lượng cho các cá nhân có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, được các cổ đông tán thành hưởng ứng.


Đồng chí Đặng Văn Hòa tham luận ý kiến

Đại hội thông qua biểu quyết đồng ý cho đồng chí Đặng Văn Hòa- thành viên HĐQT xin miễn nhiệm về nghỉ chế độ. Do đó, để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT và đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT, Đồng chí Bùi Công Phách- Phó giám đốc công ty Licogi 18.3 được bầu vào HĐQT. Đồng chí Đặng văn Giang thông qua các báo cáo tờ trình và lấy biểu quyết các cổ đông.

Đồng chí Nguyễn Như Cường – Trưởng ban thư ký ,thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội

Hội nghị kết thúc lúc 15h40. Sau gần 2 tiếng làm việc tích cực và hiệu quả./.


host account

Số lượt đọc: 486 Đánh giá: Đánh dấu tin này: In tin này:

Hỗ trợ trực tuyếnCopyright 2011 Incotec .,Jsc