Mode
Get Adobe Flash player
BEN.News.ViewArticles

BEN.News.ArticleDetail

Nhà máy CANON- KCN Thăng Long – Đông Anh - Hà Nội

Chủ đầu tư/Investor: Canon Vietnam Co., LTD

Địa điểm/Location: Thang Long Industrial Park I, Vietnam

Thời gian/Time: 2009 -2010

Nhà thầu chính/ Main constructor: Obayashi Vietnam Corporation

Nhà thầu phụ/ Sub-contractor: Construction and Investment joint stock company No18.3

Hạng mục công việc/ Work items: Repairing & Reconstruction

Kết cấu/Structure: RC, S


- Diện tích thi công/ Site area: 7, 631.00 m2
host account

Số lượt đọc: 1279 Đánh giá: Đánh dấu tin này: In tin này:

UsersOnline

People OnlinePeople Online:
VisitorsVisitors:1
MembersMembers:0
TotalTotal:1

Online NowOnline Now:

Text/HTML

Add Content...
Copyright 2011 Incotec .,Jsc